2022 DGS Kontenjanları, Ücretleri ve Taban - Tavan Puanları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre DGS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan; Tam Burs/Burslu: Öğrenim ücretinin tamamını, %50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını, %25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfında azami süre (iki yıl) boyunca, ön lisans ve lisans programlarında normal öğrenim süresince devam eder.

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, Peşin Ödeme İndirimi hariç Üniversiteye Giriş Bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.

Tercih Bursları; Üniversitemizin programlarından birine, ilk 5 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar.

Üniversitemiz programlarını, birinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %30, ikinci veya üçüncü sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %25, dördüncü veya beşinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %20 oranında tercih bursu verilir.

Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu ön lisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.

Tercih bursu oranı, öğrencinin varsa üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden indirim şeklinde uygulanır. Tam burslu olarak yerleşen öğrencilere tercih bursu verilmez.

Üniversitemizde zorunlu hazırlık eğitimi olan programlarda, adaylar hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra lisans programında öğrenimine devam edebilir. (DGS ile yerleşen adaylara hazırlık eğitimi muafiyet sınavı düzenlenecek olup, ilgili sınavdan başarılı olan öğrenciler lisans programından öğrenime başlayabileceklerdir.)

Adayın öğrenimine kaçıncı sınıftan devam edeceği ise, ön lisans programında aldığı derslerin muafiyet işleminin yapılmasıyla karar verilebilir.

Muaf Olduğu Derslerin Toplam Akts Değeri;

  • 50-99 Akts arasında olan öğrenciler  2.sınıftan,
  • 100-159 Akts arasında olan öğrenciler 3. sınıftan,
  • 160 Akts ve üstü olan öğrenciler 4. sınıftan devam edebilir.

Muaf olduğu derslerin Akts toplamı 50’nin altında kalan öğrenciler, 1. sınıftan lisans öğrenimine başlar.

Üniversitemize DGS ile yerleşerek kesin kayıt yaptıracak adaylar, kayıtlarını tamamladıktan sonra ön lisans programında aldığı dersleri belirten transkript belgesi ve ders içeriklerini, bağlı oldukları Fakülte Dekanlığına muafiyet talep formu ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. İlgili birimler tarafından muafiyet işlemleri yapılmaktadır.

Muafiyet hakkında kayıt öncesinde bilgi almak isteyen adayların, ilgili fakülte sekreterlikleri ile görüşmesi gerekmektedir.

  • Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ücretli veya kısmi burslu olarak kayıt olan, aynı hanede yaşayan eşler ile bakmakla yükümlü oldukları çocukların her birine, aynı anda kayıtlı oldukları normal öğrenim süresi içerisinde %10 ücret indirimi uygulanır.
  • Şehit olanların eşi ve çocuklarına %100, gazi olanların kendisi, eşi ve çocuklarına %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
  • Nakit ve tek çekim kredi kartı ödemelerinde %7 peşin ödeme indirimi uygulanır.
  • Üniversitemizin tam zamanlı akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarından, üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarında öğrenim görenlerine, normal öğrenim süresince %25 oranında ücret indirimi uygulanır. 

Önemli: Birden fazla indirim hak eden öğrenciler için indirimlerden sadece bir tanesi geçerlidir. (Peşin ödeme indirimi ve Aile indirimi bursu hariç.)