2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

FSMVÜ’de Yatay Geçişe Tam veya Kısmi Burs İmkanı

Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki ön lisans/lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği ön lisans/lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, Üniversitemizde geçiş yapmak istediği ön lisans/lisans programının ilgili yılındaki ÖSYS puanına karşılık gelen tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir.

Yatay Geçiş Nedir?

Üniversitelerin herhangi bir bölümünde öğrenim gören öğrencinin, not ortalaması veya Merkezi yerleştirme puanı dikkate alınarak eğitimine başka bir üniversitenin aynı bölümünde veya farklı bir üniversitenin farklı bir bölümüne geçiş yapmasını sağlayan sistemdir.

Yatay geçiş, öğrencinin not ortalaması dikkate alındığında ön lisans programlarında 2. ve 3. yarıyılda, lisans programlarında ise 3. ve 5. yarıyılında yapılır.

Eğitimini normal süreler içerisinde sürdüren öğrenci ÖSYM puanıyla tüm sınıflara yatay geçiş yapabilir.

Yatay Geçiş Hangi Yöntemlerle Yapılır?

Yatay geçişler, üniversitelerin öğrencileri kabul etmek istediği not ortalaması ve merkezi yerleştirme puanı olmak üzere 2 farklı şekilde yapılabilir.

Detaylı bilgilendirme aşağıda yer almaktadır.

Yatay Geçiş Takvimi

02.01.2023-20.01.2023

Yatay Geçiş Başvuruları

30.01.2023

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

31.01.2023-02.02.2023

Kazanan Adayların Kesin Kayıtları

03.02.2023

Yedek Adayların Kesin Kayıtları (Yedek adaylar aranarak kayda çağırılacaktır.)

 

Kurumlararası ve Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuruları 02.01.2023-20.01.2023 tarihleri arasında web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

*Zamanında yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online Başvuru için tıklayınız.  

Önemli Bilgi: Yatay geçiş başvuru işlemleriyle ilgili tarafınıza yapılacak olan bilgilendirmeler, sisteme kayıt olurken girilen mail adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapan öğrencilerin mail adreslerini belli aralıklarla kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sürecindeki sorularınızı yataygecis@fsm.edu.tr adresi üzerinden bize iletebilirsiniz.

Öğrenciler, kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı (ÖSYM), yatay geçiş yapmak istediği programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması halinde, başarı durumuna bakılmaksızın hazırlık sınıfı ve ara sınıflara (ön lisans 1., 2. sınıf, lisans 1.,2.,3.,4. sınıf) yatay geçiş başvurusu yapabilir. 

Başvuru yapacak olan adayların daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmamış olması gerekmektedir.

Yurdumuzda ve KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar,

Eğitim dili %100 Türkçe olan bir programdan, eğitim dili %30 İngilizce olan bir programa Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş başvurusunda bulunarak kayıt hakkı kazanmış olan adaylar 1 Şubat 2023  tarihinde yapılacak olan düzey belirleme sınavından başarısız olmaları durumunda zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi alacaklardır. 

Önlisans programları için geçerlidir

 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4’lük not sistemi üzerinden en az 2.29 olması şarttır.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Yukarıdaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Öğrenci sadece bir birimin bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Disiplin cezası almış olan öğrenci yatay geçiş başvurusu yapamaz.
 • Yatay geçiş işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ” hükümleri çerçevesinde yapılır.

İlgili YÖK mevzuatı için tıklayınız.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Kurumlar arası Yatay Geçiş Kontenjanları için tıklayınız.

Online Başvuru için tıklayınız.

Ön lisans programları için geçerlidir

 • Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerde almış olduğu tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4’lük not sistemi üzerinden en az 2.29 olması şarttır.
 • Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Öğrenci aynı birimin sadece bir diploma programına yatay geçiş için başvurabilir.
 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılabilir.
 • Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 • Bir öğrenci, Üniversite içi yatay geçişten sadece bir kez yararlanabilir.
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Ağırlıklı genel not ortalaması ile kurum içi yatay geçiş kontenjanı için tıklayınız.

Online başvuru için tıklayınız

 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Son bir ay içerisinde alınmış onaylı Öğrenci Belgesi ve Transkript Belgesi
 • Disiplin Durumu Belgesi (Not ortalaması ile Yatay geçiş yapacak adaylar için)
 • Hazırlık Başarı Belgesi (Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için geçerlidir.)
 • Kayıt donduran adaylar için kayıt dondurma işlemi yaptıkları süreyi belirten evrak.
 • Belirtilen evraklar fotoğraf çekilerek online başvuru sistemine yüklenmemelidir. Tüm belgelerin sisteme taranarak, jpeg ya da pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru sırasında ıslak imzalı evrak alınmamaktadır. Yatay geçiş ile üniversitemize kayıt hakkı kazanan adayların, başvuruda istenilen evrakların asıllarını (Islak imzalı) kayıt sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • ÖSYM sonuç belgesi (YGS ve Yerleştirme Puanları Dâhil)
 • Transkript belgesi,
 • Disiplin durumu belgesi

Hukuk Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılı itibariyle Hukuk Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; söz konusu bölüme ilgili puan türünde en düşük yüzellibininci (150.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük yüzdoksanbininci (190.000), 2020 yılı girişli öğrenciler için yüzyirmibeşbininci (125.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mühendislik Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; Mühendislik bölümlerine ilgili puan türünde başarı sırası en düşük ikiyüzkırkbininci (240.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir.

Mimarlık Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2016 yılı itibariyle Mimarlık bölümüne “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; söz konusu bölüme ilgili puan türünde başarı sırası en düşük ikiyüzbininci (200.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük ikiyüzellibininci (250.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. (Belirtilen başarı sınırlaması İç Mimarlık bölümünü kapsamamaktadır.)

Eğitim Fakültesi Başarı Sıralaması Şartı: Yükseköğretim Kurulu tarafından 2017 yılı itibariyle Öğretmenlik programlarına “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Bu sıralamaya göre; söz konusu programlara başarı sırası en düşük ikiyüzkırkbininci (240.000) sırada olan, 2018 yılı girişli öğrenciler için ise en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olan adaylar yatay geçiş başvurusunda bulunabileceklerdir. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhildir.)

İngilizce Hazırlık Programı ve Muafiyet Koşulları

Eğitim Dili %100 ve %30 İngilizce olan Lisans Programları:

Üniversitemizde eğitim dili %100 İngilizce olan programlar;

 • Yazılım Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)
 • İngilizce Mütercim Tercümanlık (Edebiyat Fakültesi)
 • İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Üniversitemizde eğitim dili %30 İngilizce olan programlar;

 • Mimarlık Programı
 • İç Mimarlık Programı
 • İnşaat Mühendisliği Programı
 • Biyomedikal Mühendisliği Programı
 • Bilgisayar Mühendisliği Programı
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı
 • Psikoloji Programı

Başarı Durumu ve Muafiyet Koşulları

Eğitim dili %30 olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olabilmesi için Düzey Belirleme Sınavı ile Yeterlik Sınavından (FSMEPT) 65 alması gerekmektedir. Yeterli puanı alamayıp hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler B2 seviyesini tamamlaması halinde FSMEPT sınavına girmeden bölümlerine geçebilecektir.

Eğitim dili %100 olan programlarda öğrenim görecek olan öğrencilerin hazırlık sınıfından muaf olabilmesi için Düzey Belirleme Sınavından 65, Yeterlik Sınavından (FSMEPT) ise 75 alması gerekmektedir.

Yukarıdaki sınavların dışında ortaöğretimini, öğretim dili ya da anadili İngilizce olan bir ülkede tamamlamış olan öğrenciler ile Senatomuzun kabul ettiği ulusal ve uluslararası sınavlarda son iki yıl içerisinde yeterli puanı alan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olabilirler.

2022-2023 Akademik yılı için öğrenci kabulünde esas alınacak olan uluslararası sınavlar ve puanları aşağıdaki gibidir.

*PTEAcademic: 55/90
* TOEFL IBT: 78/120

Kur Sistemi, Başarı Durumu ve Değerlendirme

Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görecek olan öğrenciler, hazırlık sınıfında 8 haftalık kur sistemine dahil olurlar. %30 İngilizce hazırlık sınıflarından farklı sınıflarda, farklı içerik ve değerlendirme sistemine tabidirler. Akademik yeteneklerini geliştirecekleri bir dönem içerisinde bölümleri ile alakalı ödev ve projeler ile %100 İngilizce programlar için gerekli dil altyapısını sağlamak için yoğun bir hazırlık programını tecrübe edeceklerdir ve bir dönemde iki CEFR seviyesini tamamlayacaklardır. 

Eğitim dili %30 İngilizce programlarda öğrenim görecek öğrencilerin kurlardan başarılı olması için en az 65, Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda öğrenim görenlerin ise 70 alması gerekmektedir.

Eğitim Dili %30 ve %100 İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet Koşulları 

Konu

%30 İngilizce Programlar

%100 İngilizce Programlar

Düzey Belirleme Sınavı

65

65

Yeterlik Sınavı FSMEPT

65

75

Diğer Hazırlık Programları Dış Muafiyet

Evet

Hayır

Hafta Sayısı

8 Hafta (Kur)

8 Hafta (Kur)

Başarı Notu

65 (Kur)

70 (Kur)

Hazırlık Başarı Kriteri

CEFR B2, FSMEPT 65

FSMEPT 75

FSMEPT’e Girebilmek İçin Minimum Seviye Kriteri

CEFR B1

CEFR B2

 

**Sınav Tarihleri: 1 ŞUBAT 2023

Arapça Hazırlık Programı Öğretim Süresi

Arapça Hazırlık Programı 5 kurdur. Program iki yarıyıl, her yarıyıl en az 14 haftadan oluşur ve haftalık ders saati en az 20 saattir.

*Arapça Hazırlık Sınıfı derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.

Arapça Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Başarı Notu Değerlendirmesi

AYS’den başarılı olan veya CEFR B2+ düzeyini başarıyla tamamlayan öğretim dili %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler ile CEFR B2 başarıyla tamamlayan veya AYS’den başarılı olan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programlarına başlayabilirler.

a) AYS’den başarılı olan öğrencilerin Arapça hazırlık başarı notu AYS’den aldıkları puan, CEFR B2 başarıyla tamamlayan %30 Arapça programlarına kayıtlı öğrencilerin başarı notu CEFR B2 öğrenim gördükleri kurun not ortalaması, CEFR B2+ başarıyla tamamlayan %100 Arapça programlarına kayıtlı öğrencilerin başarı notu ise CEFR B2+ öğrenim gördükleri kurun not ortalamasıdır.

*Arapça Hazırlık Programı’nda eğitim yüzyüze yapılacaktır. Pandemi süreci ile alakalı haberler Arapça Hazırlık Programı Web sitesinde duyurusu yapılacaktır.

 

**Sınav Tarihleri: 6 ŞUBAT 2023

Yatay geçiş yapan öğrencinin öğrenimine üniversitemizde kaçıncı sınıftan başlayacağı, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin muafiyet işlemi sonucunda kesinleşir.

Ön lisans ve lisans öğrencilerinin AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notları ile başarılı ve muaf oldukları derslerin toplam AKTS’si;

a) Ön lisans programında;

1) 35 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,

2) 35 AKTS ve üzerindeyse 2. Sınıf,

b) Lisans programında;

1) 50 AKTS’nin altındaysa 1. Sınıf,

2) 50 ile 99 AKTS arasındaysa 2. Sınıf,

3) 100 ile 159 AKTS arasındaysa 3. Sınıf,

4) 160 AKTS ve üzerindeyse 4. Sınıf,

öğrencisi olarak tanımlanırlar.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla veya Kurumlar arası/kurum içi yatay geçişi ile kayıt hakkı kazanan adayların ilgili puan türünde sahip olduğu puanı, başvuru yaptığı programın ilgili yılında oluşan bursluluk diliminden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Önemli Not: Kazanılan burslar normal öğrenim süresince (diğer üniversitede okuduğu dönemler göz önünde bulundurularak) geçerlidir. 

Normal Süre :

Öğrencilerin, kayıt dondurduğu ve bir yıl süreli hazırlık sınıfı süreleri hariç olmak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın derslerin verildiği dönemden başlamak üzere önlisans programlarında iki yıl (4 Dönem), Lisans programlarında dört yıl (8 Dönem) dır.

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, ÖSYM giriş bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.

Üniversitemiz programlarına yatay geçişi kabul edilen adayların ücretlendirme işlemleri 2022-2023 eğitim öğretim yılında belirlenen program ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

Üniversitemiz programlarına ait ücretler için tıklayınız.