Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Öğrenci İşleri Personelleri
Daire Başkanı Emre BAYIR

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4041 
ebayir@fsm.edu.tr 
Yeditepe Üniversitesi 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Şube Müdürü M. Mesut TÜRETKEN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4220 
mturetken@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 


Şef Fatma POLAT

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4043 
fpolat@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Şef Macide Yeşim ASLAN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4037 
myaslan@fsm.edu.tr 
Sakarya Üniversitesi 


Memur Ünzile Ela Öngün

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3000 
ueongun@fsm.edu.tr 
Kastamonu Üniversitesi 


Memur Ümran  ATAR

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4276 
uatar@fsm.edu.tr 
Atatürk Üniversitesi 


Memur Nurdan ERDOĞAN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4048 
nerdogan@fsm.edu.tr 
Abant İzzet Baysal Üni. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Memur Ebubekir ÖZTÜRK

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4024 
eozturk@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 


Memur Feyza ALBAYRAK

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 5022 
falbayrak@fsm.edu.tr 
Atatürk Üniversitesi 


Memur Ahmet Hamdi GÜNEŞ

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4249 
agunes@fsm.edu.tr Memur Mesut GÖKÇE

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 2028 
mgokce@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 


Memur Ayşenur GÜLTÜRK

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 6025 
agulturk@fsm.edu.tr 
Trakya Üniversitesi 


Memur Gülben KOCA

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4504 
gkoca@fsm.edu.tr 
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 


Memur Adem Yavuz ERMİŞ

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4273 
ayermis@fsm.edu.tr 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 


Memur Halil ŞAHİN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4274 
hsahin@fsm.edu.tr 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi * Kısmi Zamanlı
** Diğer Birimler

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi