FSMVÜ | Öğrenci İşleri
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Öğrenci İşleri Personelleri
Daire Başkanı Emre BAYIR

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4041 
ebayir@fsm.edu.tr 
Yeditepe Üniversitesi 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Şube Müdürü M.Mesut TÜRETKEN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4220 
mturetken@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 


Şef Fatma POLAT

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4043 
fpolat@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 
Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Şef Macide Yeşim ASLAN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4037-1007 
myaslan@fsm.edu.tr 
Sakarya Üniversitesi 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

Memur Ünzile Ela Öngün

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 3000 
ueongun@fsm.edu.tr 
Kastamonu Üniversitesi 


Memur Nurdan ERDOĞAN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4048 
nerdogan@fsm.edu.tr 
Abant İzzet Baysal Üni. 
İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Memur Feyza ALBAYRAK

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 5022 
falbayrak@fsm.edu.tr 
Atatürk Üniversitesi 


Koordinatör Mesut GÖKÇE

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 1305 
mgokce@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 


Koordinatör Ayşenur DENİZ

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4345 
adeniz@fsm.edu.tr 
Trakya Üniversitesi 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  

Memur Gülben KOCA

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 6504 
gkoca@fsm.edu.tr 
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

Memur Halil ŞAHİN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 2065 
hsahin@fsm.edu.tr 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 


Memur Sefa  BAŞAR

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 4024 
sbasar@fsm.edu.tr 
Anadolu Üniversitesi 


Memur Muhammet Bilal BİLGİ

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

0212 521 81 00 / 6025 
mbbilgi@fsm.edu.tr 
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 


Memur Ebubekir  ÇETİN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

/ 4359 
ecetin@fsm.edu.tr 
Adnan Menderes Üniversitesi 


Memur Mahmut KOÇER

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

/ 4274 
mkocer@fsm.edu.tr 
Trakya Üniversitesi 


Memur Taner SÜZGÜN

Tel / Dahili
E-Posta
Lisans
Y.Lisans
Doktora

 : 
 : 
 : 
 : 
 : 

/ 4276 
tsuzgun@fsm.edu.tr 
Trakya Üniversitesi * Kısmi Zamanlı
** Diğer Birimler

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi