FSMVÜ | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
YATAY GEÇİŞ

Bir öğrencinin, kayıtlı olduğunu yükseköğretim kurumu ile aynı eğitim programlarını uygulayan başka bir yükseköğretim kurumunun bir fakülte ya da bölümüne veya aynı yükseköğretim kurumunda, belirlenen kurallar çerçevesinde farklı bir bölüme geçiş yapmasını ifade etmektedir.

 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

 Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

 1. Öğrenci Belgesi
 2. Transkript
 3. Disiplin Yazısı
 4. Hazırlık Başarı Belgesi
 5. ÖSYM Sonuç Belgesi
 6. Onaylı Ders İçerikleri
 7. 1 adet vesikalık fotoğraf

  *Yurt dışı yatay geçiş başvurularında ek olarak istenilen evraklar:

 1. Not Dönüşüm Tablosu
 2. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Okul Tanıma Yazısı (Denklik Belgesi)
 1. Öğrenci Belgesi
 2. Transkript
 3. ÖSYM Sonuç Belgesi

 

 

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Kurum içi Yatay Geçiş

Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Kurum İçi Yatay Geçiş

Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması şarttır. 

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

Üniversitemizin Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

 

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş 

Öğrencinin başarı durumuna bakılmaksızın, öğrenim görmekte olduğu üniversiteye girdiği yıl aldığı ÖSYS puanlarına göre değerlendirilmektedir. Adayın kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanlarının, yatay geçiş yapmak istediği programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olması gerekmektedir. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları ile ilgili yazıyı görmek için tıklayınız.

 

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş

Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının, 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır.

Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 

 

Sonuçların İlan Edilmesi

Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, Öğrenci İşleri web sayfasında duyurulur. Gerekli koşulları sağlayan aday sayısı kontenjandan fazla olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan başvuru yapılmaması durumunda sırayla yedekler çağrılır.

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.

Üniversitemizin taban-tavan puanları için tıklayınız.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi