FSMVÜ | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Mezuniyet
    •  

MEZUNİYET İŞLEMLERİ

Öğrenciler, kayıtlı oldukları programların mezuniyet yükümlülüklerini tamamladıkları takdirde, diploma almaya hak kazanırlar.
 
1- Mezuniyetin Kesinleşmesi


Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın mezuniyet yükümlülükleri çerçevesinde değerlendirilir ve akademik takvimde not girişleri için ilan edilen son gün itibarıyla yükümlülüklerini tamamlayanlar tespit edilirler. Tespit edilen öğrencilerin, bağlı oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile mezuniyetleri kesinleşir. Mezuniyetleri kesinleşen öğrenciler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, mezuniyet işlemlerini başlatır.
 

2- Mezuniyet İşlemleri
 

Öğrencilerimizin Mezuniyet İşlemleri, ilgili Fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Mezuniyeti kesinleşen öğrenciler diploma alımından önce aşağıdaki işlemleri tamamlamakla yükümlüdürler.
 

3- Üniversiteden Ayrılma işlemleri
 

Öğrenciler, aşağıdaki tabloda belirtilen birimlere varsa Üniversite tarafından kendilerine tahsis edilen malzemeleri teslim ederler. Bu işlemler öğrenci otomasyon sistemi içerisinde yer alan Mezuniyet Onay Bölümü menüsünden yapılır.

 

Bölüm/Birim/Sorumlu

İşlemler

Kütüphane

Kütüphane hesabının kapatılması (Kitap,Dergi iadesi vb.)

Mali İşler (Muhasebe)

Mali kayıtlar

Sağlık Kültür ve Spor D. Başkanlığı Malzemelerin teslim edilmesi

 

4- Diploma İşlemleri

Diplomalarını teslim alacak olan öğrenciler diploma defterlerini imzalamak ile yükümlüdürler.

 

5- Diploma Teslimi
 

Öğrencilere diploma ve ilgili belgeleri, mezuniyet işlemlerini tamamlamış olma koşulu ile; bahar dönemi sonunda mezun olanlar ile yaz okulu sonunda mezun olanların mezuniyetlerinden itibaren diplomaları en kısa sürede teslim edilir. Güz döneminde mezun olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda 1 yıl süre ile geçerli olan geçici mezuniyet belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirler.

 
Diploma ve ilgili belgeler, yalnızca mezunların kendilerine, kanuni temsilcilerine veya 
bu konuda vekaletname ile yetki verilmiş vekillerine imza karşılığında ve teslim tutanağı ile elden teslim edilir. (Vekaletnamenin orijinal hali görüldükten sonra fotokopisi teslim alınır.)
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi