2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Tek Ders Sınavları

2022-2023 eğitim öğretim yılı güz dönemi tek ders sınavları  2 Mart 2023 tarihinde yapılacaktır. Tek ders sınavına katılacak olan öğrencilerin akademik durumu “Ön lisans ve Lisans, Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin” 33. Maddesine göre değerlendirilecektir.

Tek ders sınavı formu için tıklayınız.

Tek ders sınavına başvuracak olan öğrencilerin 2 Mart 2023 tarihinden en geç üç iş günü öncesine kadar tek ders sınav formunu doldurduktan sonra öğrenim gördükleri Fakülte/Meslek Yüksekokul sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir

(Öğrencilerimiz doldurmuş oldukları formu, kendilerine tanımlanan stu uzantılı mail adresleri üzerinden ilgili birim sekreterliklerine e-mail olarak ulaştırabilirler)

Mail adresleri ;

Eğitim Fakültesi                 

egitimfakultesi@fsm.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi 

gsf@fsm.edu.tr                                                        

Hukuk Fakültesi                

hukukfakultesi@fsm.edu.tr

İnsan ve Toplum Fakültesi

itbf@fsm.edu.tr

İslami İlimler Fakültesi      

iif@fsm.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  

mtf@fsm.edu.tr

Mühendislik Fakültesi       

mf@fsm.edu.tr

Güzel  Sanatlar Meslek Yüksekokulu

gsmyo@fsm.edu.tr

Meslek  Yüksekokulu         

myo@fsm.edu.tr


Ön lisans ve Lisans, Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin” 33. Maddesi;

Tek Ders Sınavı Uygulama Esasları

(1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan veya tek ders sınavı sonucunda en az 2,00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, dersin AKTS kredisine göre ücretini ödeyerek dersi sonraki yarıyılda tekrar eder veya akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına girer.
(2) Durumları yukarıdaki fıkrada belirtilen esaslara uygun olan öğrencilerin, akademik takvimde belirlenen tek ders sınav tarihinden en geç üç iş günü öncesine kadar öğrenim gördükleri fakülte/yüksekokula başvurması gerekir.
(3) Öğrenci daha önce almadığı veya devamsızlıktan kaldığı dersten tek ders sınavına giremez.
(4) Bitirme çalışması/projesi/tezi gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz. İlgili birimin yönetim kurulu kararı ile belirlenen proje ve uygulamalı dersler için de tek ders sınav hakkı verilmez.