2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu’nun 30 Mart 2023 tarihli kararına istinaden 31 Mart 2023 tarihinde saat 15.00’te toplanan Senatomuz, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde 3 Nisan 2023 tarihinden başlamak üzere aşağıdaki kararları almıştır.

1. Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,

2. Bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesi için gerekli tedbirlerin ilgili birimler tarafından alınmasına,

3. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitimine devam etmekte olan öğrencilerimizin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürmelerine,

4. Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların yüz yüze yapılmasına, uygulamaya katılamayacak öğrencilere ise bu uygulamaların ödev, proje ve benzeri şekilde yaptırılmasına,

5. Bahar dönemine ait ara sınavların (yarıyıl içi sınavlar), özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemiyle çevrimiçi yapılmasına; sınavların değerlendirmelerinde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, öğrenme yönetim sistemi etkinlikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine, 

6. Yarıyıl sonu ve tek ders sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağının ileriki bir tarihte duyurulmasına,

7. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programlarında yapılan tez izleme ve yeterlilik sınavları ile yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik tez savunmalarının yüz yüze veya çevrimiçi yapılmasına,

karar verilmiştir.