Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Azami Öğrenim Süreleri
Azami Öğrenim Süreleri

Değerli Öğrencimiz;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğretim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

Azami süresi içinde mezun olamayan öğrenciler, Ek Sınav ve Ek Süre Uygulama Esaslarında yer alan şartları, yerine getirmesi halinde öğrenimlerine devam edebileceklerdir. 

Ek Sınav ve Ek Süre Uygulama Esasları için tıklayınız.

* Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zorunlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

* Zorunlu hazırlık sınıflarında azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim gördüğü programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul kararı ile Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer program bulunmaması durumunda, talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilirler. 

*Öğrencilerin azami süreler içinde öğrenim ücretini ödememesi ve kayıt yenilememesi halinde Üniversiteden ilişikleri kesilmez, ancak ilgili birim kurullarının kararı ve YÖK onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

2014 yılından önce kayıt olan öğrencilerin öğrenim süreleri, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle sıfırlanmıştır. Normal öğrenim sürenizi ve azami öğrenim sürenizi ilgili yıldan itibaren kontrol etmenizi önemle hatırlatırız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca bildirilen bu süreleri dikkate alarak akademik hayatınızı devam ettirmenizi önemle rica ederiz.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi